ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

  • Lip scrub

    ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

    ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ labੰਗ ਨਾਲ ਲੈਬਿਆਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਟਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • Lip mask

    ਲਿਪ ਮਾਸਕ

    ਲਿਪ ਮਾਸਕ "ਮਾਸਕ" ਹੈ, ਚੈਂਫਰ ਸਧਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਪ ਮਾਸਕ, ਨਮੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬੁੱ cutੇ ਕਟਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫੇਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਠ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾਉਣਾ.